[ Des de 1987 contribuint al desenvolupament de la petita i mitjana empresa ]

Som desenvolupadors de programari per a tot tipus d'empreses i sectors.

[ Que fem ]

El nostre equip és àmpliament expert i especialitzat per oferir-li un assessorament tècnic integral.

[ Solucions ]

Comptabilitat econt@

El nostre software econt@ es la millor manera perquè gestioni integralment la comptabilitat i les finances. L'evolucionem constantment per adaptar-se a les noves normes comptables i fiscals.

Un munt de avantatges els hi ofereix econt@. Destaquem:
 • Multiexercici. Multiempresa. Multidivisa.
 • Entrada d'assentaments manuals o automàtics. Assentaments predefinits per l'usuari. Conciliació bancària automàtica (Norma 43). Gestió financera i tributària des del propi apunt. Punteig de comptes.
 • Llibre diari. Compte de pèrdues i guanys. Balanç de situació. Sumes i saldos. Configuració de balanços de manera automàtica, semi manual o manual.
 • Llibre registre IVA. Gestió IRPF: liquidacions lloguers i empleats.
 • Exportació a formats PDF, Excel, text, etc ...
 • Comptabilitat analítica.
 • Comptabilitat pressupostària.
 • Informes consolidats per a grups d'empreses. SII: enllaç amb l'AEAT per enviar i controlar de manera dinàmica els registres d'IVA de compres i de vendes. Interface pròpia.
 • Cartera de cobraments: remeses manuals i automàtiques en multi normativa bancària incloent la SEPA: Core, B2B, 34.14, Confirming .... Comptabilització automàtica. Compensació factures compres i vendes d'un mateix proveïdor / client. Gestió d'impagats. Refosa de efectes. Històric d'efectes.
 • Cartera de pagaments: Emissió de talons, pagarés, transferències i nòmines de manera dinàmica. Amb formulari Bancari o per carta. Històric d'efectes. Periodificació de pagaments automàticament.
 • Quadre cartera amb comptabilitat.
 • Caixa: control de flux de diners en efectiu de manera dinàmica.
 • Gestió auto factura CEE
 • Tancament comptabilitat i retrocessió tancament automàtic.
 • Generació 347 i 349.

ERP spyder

EEl nostre programa ERP "spyder" ofereix una integració total amb la seva empresa. Si encara i així necessita personalització, al ser un ERP desenvolupat per nosaltres, l’adaptem a les seves necessitats.

Destaquem:
 • Gestió de clients, articles, proveïdors, representants, magatzems, transportistes, adreces i departaments de clients, famílies d'articles, tarifes de preus i promocions i un llarg nombre de taules complementàries.
 • Gestió de magatzems, inventaris, extractes de moviments d'articles amb control real, control estoc mínim i màxim, traspàs entre magatzems manual o automàtic, inventaris per articles o per magatzems
 • Comandes de clients amb control de preus, emissió confirmacions de manera automàtica per email, tabulat comandes setmanal i anual
 • Albarans de venda manuals o per integració de la comanda, preparacions de càrrega de repartiment, control total de preus de venda i cost
 • Factures manuals o per integració d'albarans, control de preus d'acord amb les comandes ..
 • Comandes de compres amb emissió de confirmació via email, control de preus actuals i anteriors, impressions i llistats
 • Recepció albarans de compres manual o a partir de comandes amb control d'entrades de material, nombrosos llistats de comprovació.
 • Recepció factures de vendes manual o per integració d'albarans de compres, llistats amb diferents detalls.
 • Integració dels processos de compres i vendes a comptabilitat de manera automàtica.
 • Històrics de tots els processos de compres i vendes.
 • Estadístiques de vendes per clients, articles, rànquing de vendes
 • Estadístiques de vendes per clients, articles, rànquing de vendes general o de nous clients, acumulats per zones, destinacions, comparatives, vendes per anys, control trencaments de vendes a clients, per representants i moltes més. Liquidacions a representants en plantilla o autònoms.
 • Previsions de vendes per representants
 • Producció. Escandalls, planificacions, control de preus de cost, controls d’existències, ordres de fabricació, fabricacions de tot tipus de material, històrics.
 • Lots: gestió i control. Traçabilitat.

[ Contacta ]

Demana'ns informació sense compromís: els nostres analistes trobaran una solució al teu problema